Excursie Kruiszwin Anna Paulowna

Een uniek stukje oud waddengebied in de polder,

met struinnatuur en vergezichten.

Het natuurgebied Kruiszwin, bij Anna Paulowna,

langs de N249, is het bewijs van hoe de natuur

van slechte grond iets moois kan maken. De plek is herkenbaar

aan het gebouw van het gemaal Wijdenes Spaans.

Daarachter ligt een stuk struinnatuur.

Het land wilde

nooit deugen voor landbouw, want het zat vol met zoute

kwel door de wadkreek die er vroeger heeft gestroomd.

Een kromme sloot de Kruiszwinsloot, is daar nog een restje

van. De sloot heeft de vorm van de vroegere kreek, het aardappelland

werd afgegraven, er kwamen slootjes en er werden

kleine terpen opgeworpen. Zout grasland wordt afgewisseld

met rietvelden. Op de overgang tussen bewoning en struinnatuur

is een bosje geplant dat met hulp van de bewoners

wordt onderhouden. In het gebied tref je verschillende

wilde planten aan, zoals Zulte, Aardbeiklaver, Strandmelde, Zeeaster, waarvan de zaden lange tijd in de bodem op nieuwe kansen hebben liggen wachten.

Orchideeën, zoals de Rietorchis.

Aan vogels ontbreekt het ook niet :Bosruiter, Witgatje, Waterpieper, Kneu ,Putter, etc.

Afhankelijk van de tijd gaan we nog naar de vogelkijkwand en het ‘Kuitje’ bij Den Helder.

Vertrek: 9.00 uur vanaf parkeerplaats Dampten in Hoorn. Zoveel mogelijk meerijden met elkaar. Graag van te voren aanmelden.

Informatie: Hans Oudejans  e-mail: hansoudejans@ziggo.nl

tel: 06-48653110 tijdens excursie.

Thuis 072-5021675

Datum & tijd
za 27 mei 2023 om 9:00
Vertrekplaats

Dampten Hoorn