Mini-lezing over vogels

Op 21 september zal Ben Pronk een mini-lezing via Zoom verzorgen over het rapport vogels in de Zeevang.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de twintigjarige Zeevangtelling die door de KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland georganiseerd is.

Tijdens deze Zeevangtellingen zijn voor het eerst in de polder De Zeevang over een groot oppervlak (3.800 ha), gegevens van de daar aanwezige vogels bijeengebracht. Deze gegevens zijn in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart verzameld. Deze vogeltelling is opgezet om de Zeevang als Natura 2000-gebied te laten aanwijzen.

Er werd vastgesteld dat voldoende vogels (SMIENTEN) gebruik maken van de Zeevang om deze als Natura 2000-gebied te kunnen laten aanwijzen. Het gebied is op 29 september 2005 (N/2005/2648) onder de naam “Polder Zeevang” aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn.


Aanmelden is verplicht en kan bij Jan-Pieter de Krijger, n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Datum & tijd
di 21 september 2021 om 20:00