Vogelexcursie naar de Putten

Deze dag gaan wij als vogelwerkgroep op pad bij goed weer naar de Putten, gelegen tussen Petten en Camperduin. In de 19e eeuw is het natuurreservaat de Putten ontstaan bij Hargen- en Pettemerpolder. De klei uit de putten werd gebruikt door de dijkwerkers om de dijken van de Hondbossche zeewering te verstevigen en op te hogen van wege de stijgende zeespiegel.

In de Putten is het water brak door een mengsel van regen en zoutwater dat onder de dijk doorsijpelt. Dit brakke water bevat veel voedsel voor de aanwezige vogels. Er komen hier veel vogels die op trek zijn en hier aansterken voor of na hun lange reis. Vanaf de Hondsbossche zeewering is goed te bekijken welke soorten er in dit jaargetij aanwezig zijn.

Vertrek om 09:00 uur op nader te bepalen locatie, afhankelijk van de voertuigindeling. Duur van de excursie is afhankelijk van wat er zoal te zien is en duurt tot na de middag. Wie mee wil is verplicht zich aan te melden bij Douwe Greydanus. T: (0228) 72 01 19,

M: 06 147 34 554., E: D.Greydanus@quicknet.nl

Datum & tijd
za 13 november 2021 om 9:00
Vertrekplaats

Nader te bepalen