Insectenwerkgroep

Algemene informatie

Werkgroepvergaderingen
De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. 
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,

Wat ook welkom is zijn foto’s of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV’er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.

Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep,

T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nlUit het laatste Hoornblad

Het is laat in november en toch staan er nog steeds bloeiende planten in de tuin. De sering heeft zelfs zijn blad niet helemaal verloren. De tweede generatie Dagpauwoog kwam begin november in Blokker op bezoek en overwintert met een beetje geluk als vlinder in een schuur om ergens, bij niet te veel koude, in februari/maart weer tevoorschijn te komen. De Vlinderstichting meldde dat deze tweede generatie Dagpauwogen groter is dan normaal. We wachten het voorjaar af. Maar je moet hem niet storen in z’n winterslaap want als ie schrikt gaat hij sissen of geluid maken met de vleugels terwijl hij zijn “angstwekkende kleuren” laat zien. En jawel, dan verschijnt er zomaar  op 1 November een Bont zandoogje op Douwes pad. Dat is wel heel laat!

Dagvlinderproject

De resultaten van het Dagvlinderproject 2021 publiceren we volgend jaar weer en in 2022 hopen we op veel inzendingen. Vooral van die plaatsen/plekken waar nog weinig is waargenomen. Vergeet niet je laatste waarnemingen nog op te sturen (digitaal of op papier) dan kunnen we deze gegevens opnemen in de database. Het is voor onze regio van groot belang om te weten waar vlinders voorkomen. Met die informatie kunnen we de vlinder (maar ook andere insecten) beschermen. Gezien de duidelijke afname van de verschillende soorten vlinders is alle informatie hierover belangrijk. We houden iedereen op de hoogte van de stand van zaken.

Nachtvlinders door Ad Roobeek

In september is het doek nog vijf maal opgezet en eind oktober ook nog een keer. Vrijwel alle keren is dit gedaan in klein comité. In het kader van de landelijke nachtvlindernachten op 3 september bij de Lutjebroekerweel en op 4 september bij de Suyderbraeck. Bij de Suyderbraeck kwamen wel extra bezoekers, maar bleef het aantal aanwezigen beperkt tot twaalf. Hoewel het weer meestal niet meewerkte, zijn er weer leuke vangsten te melden. Onder andere Bosbesuil, Essengouduil, Schijnpiramidevlinder, Zwart weeskind, Kraagvleugelmot, Moeraswalstrospanner, Maansikkeluil, Satijnllchtmot, Eikenlichtmot, Gele pelsmot en Kromzitter maakten hun opwachting. Een compleet overzicht volgt in het natuurhistorisch jaarverslag van 2021.

De meest bijzondere nacht was 25 september in Andijk. Om 01.00 uur was het nog steeds 19 graden Celsius. Bovendien was het zo goed als windstil. Het resulteerde in een gigantisch aantal van 216 Buxusmotten. Wel vielen om 01.20 uur, onderweg naar huis, de eerste druppels.

In totaal is in 2021 het doek 14 keer opgezet, verdeeld over 12 locaties. Drie locaties werden voor het eerst bezocht. Wij zijn overal enthousiast en gastvrij ontvangen en hopen dat we het onderzoek in het komende jaar 2022, maar nu met de voltallige groep, weer mogen vervolgen.

Libellen/juffers

Eric de Vroome gaf in november een indrukwekkende minilezing over libellen/juffers. De foto’s waren interessant en buitengewoon fraai. De Bruine winterjuffer woont bij Eric in de tuin en dat is tamelijk bijzonder. In het Kreekbos (waar de Vroome zijn waarnemingen doet) kun je bij het water Grote- en Kleine roodoogjuffers vinden. Ook zul je hier de Grote keizerslibel treffen of een stelletje Azuurjuffers. En van de verschillende vlindersoorten zomaar een sporadische Argusvlinder.

Zweefvliegen.

Dit jaar hebben verschillende mensen uit de werkgroep  uitgekeken naar Zweefvliegen. We zijn geen experts maar we doen ons best. Ons waarnemingenlijstje bevat zomaar 52 soorten zweefvliegen  van januari t/m oktober. De Blinde bij werd in juli veel waargenomen en de Snorzweefvlieg is in augustus in groten getale gezien. De Puntbijvlieg, Kegelbijvlieg, Gewone pendelvlieg, Kleine bijvlieg, Stadsreus en de Terrasjeskommazweefvlieg zijn in ieder geval in onze regio te vinden en omdat ze vrij veel zijn waargenomen moet dit voor iedere leek ook te doen zijn. Ik kan het aanbevelen het zijn erge leuke insecten om op de plaat te zetten en wij zijn blij met de waarnemingen.

Excursies

Volgend jaar zijn er aardig wat insectenexcursies, waaronder dag- en nachtvlinders, gepland. Houd de nieuwsbrief goed in de gaten want het weer en corona kunnen roet in het eten gooien!

Op 5 maart 2022 valt de Landelijke vlinderdag  van de Vlinderstichting.

Op 17 januari is de eerst volgende insectenwerkgroepbijeenkomst. Op 21 februari is de laatste bijeenkomst.  Daarna gaan we weer het veld in. Wil je meedoen dan is de Link om te zoomen op te vragen bij onze voorzitter Anneloes ter Horst. LET OP; DE BIJEENKOMSTEN GAAN ALLEEN DOOR ALS DE CORONAMAATREGELEN DAT TOELATEN.

Voorlopig gaan de fysieke werkgroepbijeenkomsten NIET door. Wanneer hier verandering in komt laten we dit via internet en nieuwsbrief weten, maar wil je meer weten over onze activiteiten neem dan gerust contact op.

T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl.