Insectenwerkgroep

Algemene informatie

Werkgroepvergaderingen
De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. 
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,

Wat ook welkom is zijn foto’s of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV’er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.

Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep,

T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nlUit het laatste Hoornblad

Het is opvallend dat er landelijk aandacht wordt geschonken aan onze bermen. Er staat veel meer te bloeien dan ooit te voren. Dat heeft de Vlinderstichting mooi voor elkaar! Heel vaak zijn stroken van ongeveer 2 meter naast het fietspad gemaaid terwijl de rest blijft staan en dat is dan weer goed voor de klaver. De rode klaver is een lekkere nectarplant voor onze vlinders. Het koude weer heeft na maart voor een fikse vlinderdip gezorgd tot verdriet van de vlinderliefhebbers. In onze regio is het of te koud, of te nat of teveel wind.  In de Lutjebroekerweel zijn er wonderlijk genoeg meer vlindersoorten dan ooit!  Dat beloofd een mooie excursie te worden in juli. Er waren heus 93 Atalanta’s aan komen vliegen.  En van het Oranjetipje bezochten 13 exemplaren dit gebied. Daar gaat het best goed mee, de vlinder zoekt nu ook het stedelijk randgebied op. We kregen hoog vrouwelijk Oranje bezoek in onze tuin en dat was laat in het voorjaar. Ze zat dan ook redelijk te bibberen in de koude wind.  In de zomer kunnen we meer vlinders verwachten, het moet dan wel wat warmer worden.  Laten we het hopen!

Dagvlinders

Natuurlijk doe ik weer een oproep om zoveel mogelijk vlinders te melden. We zijn nog steeds bezig met ons dagvlinderproject (19 soorten Dagvlinders). Kijk bij onze KNNV site hoe we dit doen. Aan de waarnemingen kunnen we zien welke vlinders er achteruit gaan, stabiel blijven of vooruitgaan en dat is voor West-Friesland heel belangrijk, zo kunnen we ze nog een beetje beschermen. Die informatie geven we door aan de gemeenten en andere belanghebbenden. Opdat zij dit meenemen in hun Groenbeleid. Gelukkig wordt er steeds meer naar ons geluisterd!

Nachtvlinders

Ook de nachtvlinders vinden het weer te slecht om zich te laten zien. Wanneer Ad Roobeek en Fred Weel weer starten met het nachtvlinderonderzoek dan hoor je dit via de nieuwsbrief.

Op 3 & 4 september vindt de nationale nachtvlindertelling plaats.


Libellen, zweefvliegen, bij en hommel

Helaas zijn er weinig soorten te zien op wat bekende hommels na zoals de Akkerhommel, de Steenhommel en de Honingbij. De libellen laten het een beetje afweten. Van de zweefvliegen zijn de  Hommelbijvlieg, Kegelbijvlieg, Kervelgitje, Onvoorspelbare Bijvlieg waargenomen, maar echt volop zoemen doet het nog niet in de tuin.

Hopelijk kunnen we in september weer bij elkaar komen op de Suyderbraeck. Iedereen is van harte welkom. De volgende data zijn 20 september, 18 oktober en 22 november. Wanneer hier verandering in komt hoor je dit via internet en/of  de nieuwsbrief en wil je meer weten over onze activiteiten neem dan gerust contact op.

T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Henny van der Groep