Insectenwerkgroep

Algemene informatie

Werkgroepvergaderingen
De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. 
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,

Wat ook welkom is zijn foto’s of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV’er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.

Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep, T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Uit het laatste Hoornblad

Inventarisaties

Na de koude, een uitbundige opening van de lente en dat is te merken alles groeit en bloeit. Eindelijk vond de zweefvliegenexcursie plaats. Weliswaar 14 dagen later dan gepland maar toen werkte het weer mee en was het aangenaam weer. Vervolgens was er een dag georganiseerd op de Suyderbraeck waar alle werkgroepen aan meewerkten. De insectenwerkgroep had zijn handen vol, maar gelukkig was Ruud Timmer erbij om bijstand te leveren met het determineren van bijen/zweefvliegen en andersoortige gevleugelde. Vlinders op naam brengen is geen probleem bovendien zijn die er zo weinig dat we vrij snel uitgeteld waren. Maar zweefvliegen enzo, tjonge Ruud kende er heel veel. Om er maar een paar te noemen:

Moeraszweefvlieg (logisch met al dat water om ons heen), Onvoorspelbare bijvlieg, Variabel elfje, Gewone fluweelzweefvlieg, Snorzweefvlieg, Menuetzweefvlieg (die moet van dansen houden). En nog veel meer.

Maar er zaten ook verschillende soorten hommels zoals de Boomhommel, Akkerhommel, Steenhommel, en Weidehommel. Van de dagvlinders liet het Bonte zandoogje, Distelvlinder, Geaderd witje, Klein koolwitje, Atalanta zich zien. Het Brandnetelmotje woonde in een bosachtige omgeving maar de topper was wel een schijnboktor. Volgens Naturalis ook een soort die niet al te veel wordt gesignaleerd in Nederland . Dus een leuke waarneming, en er zaten er wel zeker 5! Het was de Oedemera Croceicollis

De Suyderbraeck kent duidelijk veel soorten insecten want ook de wapenvliegen waren van de partij, en de rups van de Grote beer, de Roodkopvuurkever, Schorpioenvlieg. Alleen zaten er bitter weinig juffers en libellen.

Blauwzwarte houtbij Zoals in de krant (NHD) van 24 mei stond zoefde bij ons in de tuin een hele grote bij langs. In noodtempo bekeek hij onze tuin en overzag direct dat zijn bloem er niet bij zat. De Blauwzwarte houtbij is de reus onder de bijen en hij houdt van een warm klimaat. We gaan hem vast meer zien in Nederland

Nachtvlinders
lMicro’s zien er vaak fraai uit maar zijn niet altijd even makkelijk om te determineren. Fijn maar klein zeggen we weleens.

Bij de Schapenstreek zijn er laatst 16 soorten nachtvlinders waaronder micro’s op naam gebracht. Wil je meedoen? Informatie over nachtvlinder avonden: Ad Roobeek, T: (0228) 51 59 55, M: 06 29 27 69 28 , E: ad.roobeek@ziggo.nl

Hopelijk kunnen we in september weer bij elkaar komen op de Suyderbraeck. Iedereen is van harte welkom. De volgende bijeenkomsten zijn op 19 september, 17 oktober en 21 november. Wanneer hier verandering in komt hoor je dit via internet en/of de nieuwsbrief en wil je meer weten over onze activiteiten neem dan gerust contact op.

T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl


Volg de nieuwsbrief en kijk op de website voor meer informatie.