Insectenwerkgroep

Algemene informatie

Werkgroepvergaderingen
De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. 
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,

Wat ook welkom is zijn foto’s of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV’er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.

Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep, T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Uit het laatste Hoornblad

Twee Kleine vossen zitten gezellig bij elkaar gekropen in een donkere schuur. Zij zijn in winterslaap en wachten geduldig op het moment dat  de zon in het voorjaar glimlachend haar stralen tevoorschijn tovert en de schuurdeur  op een kier staat. De Kleine vos had de nodige avonturen beleefd en was op het nippertje aan Gaai ontsnapt. Dat was duidelijk te zien want uit haar prachtkleedje was een hap genomen. En vervolgens waren er hoosbuien losgebroken en kon ze ternauwernood onder de beschutting van een dakgoot een plekje veroveren. Toen werd het loeikoud, maar de schuurdeur stond open en daar waren slaapplaatsen genoeg. Tot haar verbazing vloog er tegelijkertijd een soortgenoot mee naar binnen die al nahijgend vertelde wat hij beleefd had. Want een dag of wat terug had hij toch een moordplek gevonden, bijna vergelijkbaar met een voorraad voedsel om te hamsteren. In de tuin hingen allemaal rottende druiven en dat was een ware delicatesse, hij had wel een probleem omdat de familie Merel continu in zijn druiven zat te graaien en het scheelde maar een haar of hij was ook verdwenen in de buik van miss Merel. Gelukkig had hij scherpe ogen en zag hij haar net op tijd aankomen. Ook had hij slaande ruzie gekregen met de Blinde bij, die overigens erg goed kon zien. Maar wat last had van overtollige haargroei. Blinde bij had dezelfde bloem gevonden om van te nuttigen en joeg de Kleine vos zoemend de tent uit. Hij deed zelfs alsof hij wilde steken. Maar daar trapte de Kleine vos niet in en ging doodgewoon weer naast hem zitten om te genieten van de laatste druppels nectar. En omdat plotseling de koude intrad zocht hij een slaapplaats. Zo kwam het dat er twee Kleine vossen knus op dezelfde plek hun winterslaap hielden, wachtende op het voorjaar om in een vreugdedans de zon tegemoet te vliegen. Om hun kennismaking te bezegelen met wat nakomelingen.

Dagvlinders

Het vlinderproject wordt 1 jaar verlengd. En loopt dus van 2018-2023. Veel dank aan alle mensen die mee hebben geholpen met het inventariseren in onze regio.

Helaas was de opbrengst van de tellingen mager door o.a. gebrek aan inzendingen. Voor een deel was de droogte hier schuldig aan. En het andere deel kwam natuurlijk door Corona. We hopen dat 2023 een beter jaar mag worden. De insectenwerkgroep kan hierbij natuurlijk hulp gebruiken. Wat je kunt doen is  kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden en bekenden bij het vlinderproject betrekken en hier over vertellen of een vlinderkaart bij ons vragen. Wel graag alle informatie naar ons sturen want met regio West-Friesland gaat het helemaal niet goed qua vlinders en andere insecten en dat kunnen we alleen maar verbeteren door te laten zien hoe de stand van zaken is.

Dan kunnen we aangeven hoe en waar de leefomgeving verbetert kan worden. We staan regelmatig in contact met de Gemeenten (groenbeheer) en andere organisaties en geven advies op maaigebied en zaaigebied. Dat geldt tevens voor het onderhoud en planten van bomen en struiken.

De Jaarlijkse Landelijke vlinder-/libelle- of juffer-/bij- of hommel dag van de Vlinderstichting valt op 4 maart te Wageningen (kijk op de site).

Zweefvliegen, hommels en wilde bijen

De werkgroep heeft heel wat soorten zweefvliegen gezien dit jaar. Er zijn zelfs nog wat ondanks de droogte verschillende hommels en bijen gesignaleerd. Over de honingbij hoeven we ons geen zorgen te maken. Ook is er een handig nieuw boekje om te determineren over Hommels te koop. Ondanks de determinatietabellen en tekeningen blijft dit een lastige zaak.

https://knnvuitgeverij.nl/artikel/veldgids-hommels.html

Nachtvlinders

Bijna alle nachtvlinders gaan in winterslaap en we melden je wanneer we weer het doek gaan opzetten.

Libellen en waterjuffers

Met de verbetering van de waterkwaliteit hopen we volgend jaar op meer soorten libellen en juffers. Het Lantaarntje schitterde dit jaar van afwezigheid. Over de andere soorten komen we terug na het jaarlijkse overzicht.

Werkgroep bijeenkomst.

De werkgroep bijeenkomst is op maandagavond. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 16 januari, 20 februari en 20 maart 2023 op de Suyderbraeck. Jong en oud zijn van harte welkom! Wil je meer weten over onze activiteiten neem dan contact met mij op, T:  (0229) 24 95 46 of E: henny@waterjuffer.nl

Volg de nieuwsbrief of kijk op de website voor meer informatie!

Henny van der Groep