Insectenwerkgroep

Algemene informatie

Werkgroepvergaderingen
De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. 
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,

Wat ook welkom is zijn foto’s of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV’er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.

Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep, T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Uit het laatste Hoornblad

Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben spatten de sneeuwklokjes uit de grond. Langs de slootkant is het afwisselend zeegroen of sneeuwwit. Het voorjaar valt vroeger dan normaal en hierdoor ontwaken de insecten uit hun winterslaap. De Citroenvlinder en Kleine vos zijn  al heel vroeg, net zo als de Blinde bij want er bloeit nog niet erg veel in onze regio. Het belooft zo een druk voorjaar te worden. We hebben dit jaar 3 leuke excursies, waarvan de eerste in april (zie ook bij algemene activiteiten) en we hopen op veel deelnemers dus wel graag aanmelden.

Vlinderproject

We doen het vlinderproject 1 jaar langer. Corona is een spelbreker geweest waardoor er ook minder geteld is. Als werkgroep gaan we die plekken in West-Friesland, die nog niet veel bezocht zijn, bezoeken. Aan jullie vragen we om mee te helpen met het kijken en noteren van vlinders in je tuin of nabije omgeving. Graag datum/naam/aantal/adres of plek erbij noemen. We stellen jullie deelname erg op prijs omdat we met alle informatie rondom vlinders en andere insecten de Gemeenten en andere instanties goed kunnen informeren of het beter of slechter gaat met onze natuur…..

Bloemrijke weilanden in onze regio?

Want zo wordt er hopelijk meer gedaan aan het groenbeleid en krijgen we kleurrijke bloeiende velden voor onze insecten en dat betekend meer voedsel voor de vogels en de zoogdieren. Hierdoor wordt de kringloop in de natuur (biologische processen) en de biodiversiteit verbeterd en daar gaat de KNNV voor. Het bodemleven heeft de afgelopen jaren veel te lijden gehad door het injecteren van de vloeibare mest. En het gebruik van de zogenaamde gewas beschermers. Voor een gezonde bodem zijn er springstaartjes, wormen, aaltjes, duizendpoten, schimmels, bacteriën e.d. nodig. En die zijn verdwenen. Met dat besef gaan we misschien de komende tijd eindelijk over naar een milieu vriendelijke teelt van biologische groente en komt er voor Klara de koe en het Schaap Veronika een kruidenrijk grasland of zo’n fraaie strook aan de slootkant, maar dan moet de boer wel financieel ondersteund worden.

Nachtvlinders

Heb je zin om in het voorjaar nachtvlinders te leren kennen/herkennen dan kun je het beste contact opnemen met Ad Roobeek.

Er is veel kennis aanwezig bij deze nachtvlinderavonden. Bij goed warm weer (geen regen) wordt er vaak geïnventariseerd. In de weekenden zal het doek worden opgezet bij verschillende adressen. Wil je het een keer meemaken neem dan contact op met: Ad Roobeek, T: (0228) 51 59 55, M: 06 292 76 928, E: ad.roobeek@ziggo.nl.

In het najaar starten we weer met de insectenwerkgroep bijeenkomsten op de Suyderbraeck.

Iedereen is van harte welkom. Kom je ook, geef je dan op dan houden we hier rekening mee i.v.m. de koffie en thee.

  • De insectenwerkgroep bijeenkomst komt na de laatste van 20 maart weer in september, van 20:00-22:00 uur (Suyderbraeck). Voor de exacte datum zie het volgende Hoornblad. Maar wil je meer weten over onze activiteiten neem dan contact op met mij. T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl.

Henny van der Groep