Insectenwerkgroep

Werkgroepbijeenkomsten
De insectenwerkgroep bijeenkomsten zijn ’s winters op de Suyderbraeck, van 20:00-22:00. 
De eerste bijeenkomsten in 2024 zijn gepland op 15 januari, 19 februari en 18 maart.
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude.

Wil je weten wanneer bel dan naar ondergetekende.
Het zijn gezellige bijeenkomsten waarbij we leuke weetjes en andere informatie uitwisselen over de geïnventariseerde gebieden of tuin in Hoorn West-Friesland.
Wat je mee kunt nemen zijn foto’s (echte of digitaal per mobiel) maar ook dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te determineren. Of je kunt jouw verhaal/ informatie presenteren via Powerpoint.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV’er altijd welkom is op de insectenexcursies en bijeenkomsten!

Insecten waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen van zweefvliegen, bij/hommel, wespen, dagvlinders/nachtvlinders, kevers, wantsen, libellen/juffers enz. zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.

Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is fijn wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct hoeveel en waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft en kunnen we de insecten niet goed beschermen. Steeds meer schakelen verschillende gemeenten ons in om te horen hoe het gaat met onze insecten en dan worden er beschermende maatregelen getroffen. Zo belangrijk is het tegenwoordig in samenhang met de klimaatverandering. Bovendien voorkomt het dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insecten werkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep, T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl