Plantenwerkgroep

Algemene informatie

Bijeenkomsten
Gedurende de wintermaanden komt de plantenwerkgroep een maal per maand bijeen, voorlopig via zoom.
Vanaf maart/april gaan we een tot drie maal per maand op excursie, om te inventariseren of zomaar omdat een gebied leuk of interessant is.
Alle activiteiten vinden plaats op de woensdagmiddag

Waarnemingen
Heb je een waarneming van een bijzondere plant of bijzondere vindplaats van een plant geef dat dan alsjeblieft door via het digitale waarnemingenformulier of per mail of telefoon aan Anneloes ter Horst met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de vindplaats.

Vragen, ideeën of meldingen aan de plantenwerkgroep:
Anneloes ter Horst, T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl

Grote ratelaars en Rietorchissen in de Nollen.

Uit het laatste Hoornblad

We hebben de afgelopen tijd leuke goed bezochte bijeenkomsten gehad in het wijkcentrum.

Op één daarvan heeft Gert Timmerman ons verteld over gallen. Weliswaar worden de gallen veroorzaakt door beestjes, bacteriën of schimmels, maar omdat ze op planten zitten horen ze toch ook een beetje bij ons interesse gebied. Naar aanleiding van deze sessie hebben we afgesproken in het komende buiten-seizoen gallen te verzamelen om die in het komende binnen-seizoen te gaan bekijken/ bespreken. Houtige gallen kan je eventueel meenemen, maar de meeste gallen zijn niet houdbaar, dat wordt dan verzamelen via foto’s. ik ben benieuwd waar een ieder mee komt volgend seizoen.

Nu is het grote buitenspeel-kwartaal aangebroken, geen mooiere tijd om naar planten te kijken dan 2e helft voorjaar/ begin van de zomer. Er staan dan ook weer heel wat excursies op stapel, de meeste om te inventariseren, maar een enkele keer ook gewoon om een mooi gebied te bekijken.

Ons programma (allemaal op woensdagen):

12 April

In stedelijk gebied is het snelst veel te zien; we gaan naar Risdam voor een inventarisatie in het kader van Het Nieuwe Strepen (HNS). We starten om 14.00 uur op de hoek van Dorpsstraat en Zwaagmergouw.

26 april

Voor ons project inventarisatie Medemblik gaan we weer naar het Kreekbos in Wognum. We ontmoeten elkaar om 14:30 uur ter plekke.

17 mei

Het stuk dat we inventariseerden in Medemblik zelf is zo achteruitgegaan dat het niet zinvol meer is om dat te inventariseren. In plaats hiervan is ons verzocht het Smitpark in Midwoud te bezoeken.

We starten ter plekke om ±14:30 uur. Ga je per OV; bus 136 uit Hoorn, uitstappen halte Korteling.

31 mei

Vorig jaar zijn we met een algemene excursie al naar het Zwanenwater geweest, maar het is zo’n mooi gebied dat we dit graag nog een keer doen. In het weekend is het moeilijk te bereiken maar doordeweeks stopt de bus voor de deur. Het is een eind reizen en er is veel te zien, daarom wordt dit een ‘hele dag excursie’. Bus 152 vertrekt om 10:10 uur uit Schagen en is dan om 10:42 uur bij het Zwanenwater. Kom je per trein uit Hoorn vertrek je om 9:36 uur, overstappen in Heerhugowaard.

14 juni

We gaan opnieuw naar Midwoud, maar nu naar een ander stuk voor HNS. We ontmoeten elkaar op de hoek Buurt/ Gouwtje tegen 14:30 uur. OV, zie 17 mei, maar nu uitstappen Midwoud- Halfweg.

21 juni

Weer HNS, nu bij Obdam. We ontmoeten elkaar 14.00 uur hoek Dorpsstraat/ Lutkedijk.

28 juni

Ons nieuwe afdelingsproject is het Landje van Naber. Vorig jaar hebben we een eerste kennismaking daar gehad, dit jaar gaan we echt inventariseren. We zien elkaar bij het Landje om 14.00 uur.

12 juli

Anneloes ter Horst