Plantenwerkgroep

Algemene informatie

Bijeenkomsten
Gedurende de wintermaanden komt de plantenwerkgroep een maal per maand bijeen, voorlopig via zoom.
Vanaf maart/april gaan we een tot drie maal per maand op excursie, om te inventariseren of zomaar omdat een gebied leuk of interessant is.
Alle activiteiten vinden plaats op de woensdagmiddag

Waarnemingen
Heb je een waarneming van een bijzondere plant of bijzondere vindplaats van een plant geef dat dan alsjeblieft door via het digitale waarnemingenformulier of per mail of telefoon aan Anneloes ter Horst met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de vindplaats.

Vragen, ideeën of meldingen aan de plantenwerkgroep:
Anneloes ter Horst, T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl

Grote ratelaars en Rietorchissen in de Nollen.

Uit het laatste Hoornblad

De wintermaanden zijn niet de meest uitbundige op botanisch gebied, maar in ieder geval beginnen we dit kwartaal (als het weer niet tegenzit) goed, met wat langzamerhand een traditie is geworden: de Eindejaarsplantenjacht. Een beetje gek ’eindejaars’ aan het begin van het jaar, maar de periode waarin je dit kan doen is van kerst t/m 3 januari, vandaar.

Verder gaan we door met onze binnenbijeenkomsten.

Maandag 2 januari

Eindejaarsplantenjacht in Obdam. We treffen elkaar om 13:15 uur voor station Obdam (spoorzijde) en gaan dan een uurtje kijken wat we aan bloeiende planten zien. Na afloop nodig ik de deelnemers uit iets te drinken bij mij thuis.

Vanwege dit laatste: opgave verplicht

Woensdag 11 januari

Bijeenkomst in Wijkcentrum Kersenboogerd 14:30 – ± 16:30 uur.

Op veler verzoek heb ik Gert Timmermans gevraagd ons wat over gallen te komen vertellen en dat is hij inderdaad bereid te komen doen. Gallen zijn weliswaar geen planten, maar aangezien ze alleen op planten voorkomen hoort dat toch wel erg bij onze tak van sport.

Woensdag15 februari

Bijeenkomst in Wijkcentrum Kersenboogerd 14:30 – ± 16:30 uur.

Zoals wel vaker in februari beginnen we ons vast voor te bereiden op het eerste buitenleven door het over bomen te gaan hebben. Anita heeft beloofd ons wat te vertellen over het Wood Wide Web en andere bomenzaken en verder kunnen we knoppen van meegenomen takken bekijken.

Woensdag 15 maart

Dit wordt dan onze eerste buitendag. We gaan (vooral) naar knoppen van bomen en struiken kijken. In de stad is er toch vaak eerder wat te zien dan buiten: we starten bij station Hoorn om 14:30 uur.

Kijk ook even bij de ‘algemene activiteiten’: op 19 februari is er een duinexcursie met speciale aandacht voor korstmossen. En wat verder weg: op 16 april een stinzenplanten-excursie naar Thijsse’shof in Bloemendaal.