Plantenwerkgroep

Algemene informatie

Bijeenkomsten
Gedurende de wintermaanden komt de plantenwerkgroep een maal per maand bijeen, voorlopig via zoom.
Vanaf maart/april gaan we een tot drie maal per maand op excursie, om te inventariseren of zomaar omdat een gebied leuk of interessant is.
Alle activiteiten vinden plaats op de woensdagmiddag

Waarnemingen
Heb je een waarneming van een bijzondere plant of bijzondere vindplaats van een plant geef dat dan alsjeblieft door via het digitale waarnemingenformulier of per mail of telefoon aan Anneloes ter Horst met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de vindplaats.

Vragen, ideeën of meldingen aan de plantenwerkgroep:
Anneloes ter Horst, T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl

Watergentiaan

Uit het laatste Hoornblad

Het is februari als ik dit tik en alles schreeuwt ‘voorjaar’ buiten, vol belofte voor het komende seizoen. Vorig jaar hebben we veelal in ons eentje kunnen genieten van de natuur dichtbij, hopelijk kunnen we dit jaar weer iets gezamenlijk doen.

Wat we daadwerkelijk kunnen doen is natuurlijk zeer de vraag (zie voorwoord), maar ik heb toch maar een (beperkt) programma voor onze plantenwerkgroep bedacht voor het komende kwartaal.

Voor alle excursies geldt: opgave vantevoren is vereist (zowel om het aantal mensen te beperken als om af te kunnen zeggen als de situatie verandert) en ieder reist op eigen gelegenheid (en je blijft uiteraard thuis als je je ook maar enigszins verkouden voelt o.i.d.).

Bovenstaande in acht nemende is dit ons programma voor de komende tijd:

Woensdag 28 april

Inventarisatie van een ‘stads’ hok in het kader van Het Nieuwe Strepen (NHS) in Hoorn. We treffen elkaar om 13 uur op de hoek van Wabenstraat/ Liornestraat. Het is de vraag of we in één middag klaar zullen zijn, daarom een extra middag eventueel op 5 mei.

Woensdag 12 mei

Eén van onze vaste adresjes is de Suyderbraeck. Hier inventariseren wee in het kader van ons meerjarige afdelings-project. We ontmoeten elkaar ter plekke (Zesstedenweg 20, Scharwoude) om 14 uur.

Woensdag 9 juni

Deze keer eens geen inventariseren, maar een bezoek aan een botanisch mooi stuk: De Nollen bij station Den Helder Zuid. We beginnen een beetje vroeg zodat we zomin mogelijk in de spits zitten voor de terugweg. Als je per OV reist, neem dan de trein van 10:21 uur, overstappen in Heerhugowaard, je bent dan om 11:22 uur op Den Helder Zuid, direct ten westen daarvan ligt De Nollen, waar we elkaar zien bij de ingang om ongeveer 11:25 uur.

Woensdag 16 juni

In het kader van HNS gaan we naar een voor ons bekend gebied: de Lutjebroekerweel. We ontmoeten elkaar om 13 uur op de parkeerplaats bij de Kadijkweg.

Woensdag 30 juni

Deze middag gaan we verder met onze inventarisatie ten behoeve van de gemeente Medemblik, deze keer in Wognum in het Kreekbos. We zien elkaar om 14 uur ter plekke, na opgave stuur ik een kaartje met ingetekend waar precies.

Woensdag 21 juli

Dit keer weer t.b.v. Medemblik, in Medemblik zelf. We treffen elkaar om ±13:45 uur op de Pronkvliet.

En nu maar hopen dat het allemaal door kan gaan!

Info en opgave bij Anneloes ter Horst: E: anneloes59@planet.nl; M: 0617628020

Grote ratelaars en Rietorchissen in de Nollen.