Plantenwerkgroep

Algemene informatie

Bijeenkomsten
Gedurende de wintermaanden komt de plantenwerkgroep een maal per maand bijeen, voorlopig via zoom.
Vanaf maart/april gaan we een tot drie maal per maand op excursie, om te inventariseren of zomaar omdat een gebied leuk of interessant is.
Alle activiteiten vinden plaats op de woensdagmiddag

Waarnemingen
Heb je een waarneming van een bijzondere plant of bijzondere vindplaats van een plant geef dat dan alsjeblieft door via het digitale waarnemingenformulier of per mail of telefoon aan Anneloes ter Horst met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de vindplaats.

Vragen, ideeën of meldingen aan de plantenwerkgroep:
Anneloes ter Horst, T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl

Grote ratelaars en Rietorchissen in de Nollen.

Uit het laatste Hoornblad

Vorig jaar hebben we elkaar helemaal niet live gezien: alleen excursies met z’n tweeën en alle winterbijeenkomsten via zoom. Het was mooi dat we dit alternatief hadden, maar het is toch makkelijker en prettiger om elkaar echt te ontmoeten.

Inmiddels hebben we wel weer gewoon excursies gehad.

Na één van de laatste excursies hebben we overlegd over onderwerpen voor de winter.

Normaal hebben we onze winterse binnen-bijeenkomsten afwisselend bij mensen thuis; dit lijkt echter toch nog wat link, je zit dan toch wel erg dicht op elkaar.

We zullen daarom dit seizoen onze binnen-bijeenkomsten houden in Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 in Hoorn (hetzelfde gebouw waar we in normale tijden onze lezingen hebben); het is gelukt om een zaaltje (zaal 4) te reserveren op onze gewoonlijke tijd van 14:30-16:30.

We zullen op de volgende data bijeen komen:

Woensdag 13 oktober

Deze middag gaan we kijken hoe het met onze grassenkennis zit.

Neem zo mogelijk wat grassen mee (al dan niet gedroogd). Er groeit deze tijd nog best wel wat. We zullen zorgen dat er ook een binoculair aanwezig is om de details goed t ekunnen zien.

Woensdag 10 november

Onze ‘traditionele’ fotomiddag. Neem foto’s mee (op stick!) van planten die je ons wilt laten zien.

In ieder geval zal Yvonne weer twee series planten-foto’s laten zien, van de anjer- en van de klokjes-familie

Woensdag 12 januari

Als er weinig meer aan planten te zien valt, vallen de mossen en korstmossen des te meer op: neem materiaal mee, dan gaan we daar ter plekke naar kijken. Voor binoculairs wordt gezorgd.

Vast voor de agenda: 16 februari zal onze laatste binnen-bijeenkomst van dit seizoen zijn.

Omstreeks kerst/ nieuwjaar wordt altijd de ‘eindejaars-plantenjacht’ georganiseerd. Dit betekent een uurtje op zoek gaan naar bloeiende planten.

Let op de nieuwsbrief van december, daar zal meer informatie instaan over plaats en tijd.

Als je je nog niet hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief: doe dat dan nu.

Meer informatie en opgave voor deelname aan onze bijeenkomsten: Anneloes ter Horst M:06 176 28 020; E:anneloes59@planet.nl