Plantenwerkgroep

Algemene informatie

Bijeenkomsten
Gedurende de wintermaanden komt de plantenwerkgroep een maal per maand bijeen, voorlopig via zoom.
Vanaf maart/april gaan we een tot drie maal per maand op excursie, om te inventariseren of zomaar omdat een gebied leuk of interessant is.
Alle activiteiten vinden plaats op de woensdagmiddag

Waarnemingen
Heb je een waarneming van een bijzondere plant of bijzondere vindplaats van een plant geef dat dan alsjeblieft door via het digitale waarnemingenformulier of per mail of telefoon aan Anneloes ter Horst met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de vindplaats.

Vragen, ideeën of meldingen aan de plantenwerkgroep:
Anneloes ter Horst, T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl

Grote ratelaars en Rietorchissen in de Nollen.

Uit het laatste Hoornblad

Na de uitbarsting van de natuur in het 2e kwartaal en daardoor bijna wekelijkse activiteiten van onze werkgroep, gaan we het nu iets rustiger aan doen.

Er staan grote plannen op stapel voor de Kogen (Ooster-, Floris- en Rietkoog). Er zal daar ingrijpend worden gewerkt aan de waterhuishouding ten bate van een meer diverse natuur.

Voordat hieraan begonnen wordt wil men graag een ‘nulmeting’ hebben, d.w.z. weten wat er nu aan natuur aanwezig is, zodat er in de toekomst een vergelijking mogelijk is.

Daarvoor gaan we, samen met de insectenwerkgroep in augustus twee keer daar inventariseren.

17 augustus 11.00 uur Oosterkoog

24 augustus 11.00 uur Floriskoog

Geef je hier wel voor op, we mogen niet met een onbeperkt aantal mensen het gebied in.


In de herfst is het goed kijken naar muurbegroeiingen. Vorig jaar zijn we in Hoorn wezen kijken, als afwisseling gaan we nu naar onze andere ‘stad’, Enkhuizen.

We ontmoeten elkaar om 14:30 uur bij het station.

Het lijkt erg weinig, maar naast deze excursies van de plantenwerkgroep zijn er ook in augustus nog twee algemene excursies waar we planten gaan inventariseren: 13 augustus op het Landje van Naber en 27 augustus in de Koopmanspolder. Kijk bij de algemene activiteiten voor meer informatie.