ANBI

Een organisatie moet aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst voldoen om te worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat levert belastingvoordeel op, zowel voor de organisatie zelf als voor mensen die er een gift aan doen.

Onze gegevens m.b.t. de ANBI-status staan onderaan de pagina vermeld onder Bijlagen.

1. De officiele naam
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Afdeling Hoorn/West-Friesland

2. RSIN of fiscaal nummer
Het RSIN of fiscaal nummer van de vereniging is 
8129 48 853

3. Vestigingsplaats
Statutair is de vereniging gevestigd in Hoorn.
Het officiële correspondentieadres van de vereniging is Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker

4. Contactgegevens
De contactgegevens van de secretaris van de vereniging zijn:
E.J. Baars (Egbert)
T: (0229) 24 95 46
E: secretaris@hoorn.knnv.nl

5. De doelstelling
De doelstellingen van de KNNV, opgenomen in de statuten, zijn het richtsnoer van ons inhoudelijk beleid. Natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming zijn de doelen die ons binden en boeien. Van tijd tot tijd is een herbezinning nodig op de wijze waarop deze doelen ten uitvoer worden gebracht. Dat kan aanleiding zijn om dit plan aan te passen.

6. Beleidsplan
Zie het Beleidsplan onder Bijlagen.

7. Bestuur

VoorzitterA.L. ter Horst (Anneloes): voorzitter@hoorn.knnv.nl
SecretarisE.J. Baars (Egbert): secretaris@hoorn.knnv.nl
PenningmeesterE. de Vroome: penningmeester@hoorn.knnv.nl
Natuurhistorisch secretarisJ.P. de Krijger (Jan-Pieter): n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
LidT. Horstman-Kooijman (Tineke): tineke_koo@hotmail.nl
LidD. Greydanus (Douwe): d.greydanus@quicknet.nl
LidM. Koopmans-Berretty (Mariska): mariska@berretty.com

De vereniging heeft geen betaalde werknemers.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de afdeling.

8. Activiteiten
De vereniging probeert haar doelstellingen op verschillende manieren te realiseren.
Deels betreft het activiteiten van de eigen leden en deels activiteiten om de doelstellingen onder de aandacht van belangstellenden te brengen.

 • De vereniging geeft het verenigingsblad “Het Hoornblad” uit.
 • De vereniging geeft periodiek een nieuwsbrief uit.
 • De vereniging heeft een website waarop de activiteiten en resultaten worden gepubliceerd.
 • De vereniging heeft een aantal werkgroepen, die zich met verschillende soortengroepen bezighouden. In veel gevallen worden systematisch waarnemingen verzameld en doorgegeven aan landelijke, gegevens verzamelende organisaties.
 • Met betrekking tot de natuurbescherming volgt de vereniging de relevante ontwikkelingen in haar werkgebied en probeert waar nodig en mogelijk bedreigende activiteiten voor natuur en milieu tegen te gaan.
 • De vereniging organiseert (eventueel meerdaagse) excursies.
 • De vereniging organiseert en geeft lezingen.
 • De vereniging geeft cursussen.


Als promotiemiddelen worden verder gebruikt:

 • Folders
 • Marktkraam bij groene manifestaties
 • Publicatie van het excursie-programma
 • Publicatie van het lezingen-programma
 • Publicatie van het cursus-programma
 • Specifieke publicaties


9. Financiën
Voor de jaarrekening van de vereniging zie punt 10.

10. Bijlagen
KNNV afd. Hoorn/West-Friesland Beleidsplan
KNNV afd. Hoorn/West-Friesland financieel jaarverslag 2023
KNNV afd. Hoorn/West-Friesland secretarieel jaarverslag 2023