Zoogdierenwerkgroep

Bijeenkomsten werkgroep
Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel. Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De komende bijeenkomsten in 2024 zijn gepland voor donderdag 25 januari en donderdag 22 februari, van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:
Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Hazeninventarisatieproject
De Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.
Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:
• ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
• verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
• predatoren
• regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
• jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

Hoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen !

Uit het laatste Hoornblad
Ook de komende maanden zijn geen bijeenkomsten gepland. Hiermee willen we weer starten in oktober 2023. De komende maanden zullen we dus vooral individueel actief zijn. Nu de velden weer leger raken, wordt het waarnemen van hazen, molshopen en konijnen gemakkelijker. De midwintertelling voor vogels staat half januari op het programma. Het zou mooi zijn om dan ook de hazen en molshopen te tellen. Ook andere zoogdierwaarnemingen zijn natuurlijk welkom.

De herfst is lang aan de warme kant geweest. De egels zijn tot ver in november actief geweest wat helaas resulteerde in een aantal doodgereden egels. Ook de vleermuizen waren tot na half oktober nog voedsel aan het zoeken, getuige de waarnemingen van Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis op 22 oktober in de Lutjebroekerweel.

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek, kunt u terecht bij Fred Weel, M: 06 4866 4025, E: fredweelroop@ziggo.nl.