Zoogdierenwerkgroep

Algemene informatie

Bijeenkomsten werkgroep
Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:
Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.

Hazeninventarisatieproject
De Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.

Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

• ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
• verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
• predatoren
• regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
• jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

Hoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen !

Uit het laatste Hoornblad

Aan buitenactiviteiten is de afgelopen periode weinig gedaan. Tijdens de nachtvlinderinventarisaties op diverse locaties in ons waarneemgebied zijn wel vleermuizen waargenomen. Afgezien van een wandeling door het Wilhelminapark in Enkhuizen is er geen gerichte inventarisatie gedaan. De vleermuiskasten zijn en worden wel gemonitord.

Wel is door Ad en mijzelf gereageerd op de melding van de waarschijnlijke aanwezigheid van vleermuizen in Broekerhaven. Op 30 juli togen wij ’s avonds naar het gemelde adres om de uitvliegperiode te ervaren. Er vloog één Gewone dwergvleermuis uit. Daar vrouwtjes normaliter in groepen slapen gaat het waarschijnlijk om een mannetje.

Daarna zijn we via het Streekbos terug gegaan naar huis. In het Streekbos troffen we 2 Konijnen en een Huiskat aan op de parkeerplaats van het zuidwestelijk deel. Het weer hield niet echt over en gingen daarom maar snel terug naar huis.

De activiteiten van de zoogdierwerkgroep blijven voorlopig nog op een laag pitje. Er zijn tot nader order geen binnen-bijeenkomsten of activiteiten gepland. Voor wat excursies betreft, zie de website van de KNNV of volg het nieuws in de nieuwsbrief.

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek, kunt u terecht bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.

Fred Weel