Zoogdierenwerkgroep

Algemene informatie

Bijeenkomsten werkgroep
Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:
Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.

Hazeninventarisatieproject
De Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.

Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

• ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
• verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
• predatoren
• regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
• jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

Hoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen !

Uit het laatste Hoornblad

Al enkele jaren proberen enkele tellers tijdens de midwintertelling naast de vogels ook de zoogdieren te tellen. Ook dit jaar zal dat aan de tellers worden gevraagd. Aangezien het tellen van de vogels al vaak veel tijd in beslag neemt, wordt ons werkgebied niet vlak-vullend op zoogdieren geteld. Vooral Hazen, molshopen en in mindere mate Konijnen, zijn overdag goed te tellen. Het aantal molshopen kan worden omgezet in een aantal Mollen. Wil je nog niet getelde gebieden inventariseren? Neem dan contact op met Ad Roobeek, T: 0228 51 59 55, M: 06 292 76 928 E: ad.roobeek@ziggo.nl.

In de afgelopen maanden is de controle van de vleermuiskasten wel voortgezet. Veel meer is er echter niet gedaan. Losse waarnemingen blijven natuurlijk welkom. Wie meldt de eerste Otter of Bever voor ons werkgebied? Stuur ze naar onze natuurhistorische secretaris Jan-Pieter de Krijger, E: profparelhoen@quicknet.nl.

Douwe Greydanus kreeg een bijzondere gast op bezoek in zijn tuin. Onder toeziend oog van een uil en kat was een Huismuis onverschrokken en lekker aan het snoepen van een voerblok.

De activiteiten van de zoogdierwerkgroep blijven de eerste maanden van 2022 verder nog op een laag pitje. Er zijn tot nader order geen binnen-bijeenkomsten gepland. Voor wat excursies betreft, zie de website van de KNNV of volg het nieuws in de nieuwsbrief.

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek, kunt u terecht bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.