Vogelwerkgroep

Algemene informatie

Binnenbijeenkomsten
De vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt.
De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt
Nieuwsgierig geworden, je bent van harte welkom.
Over het bezoek aan de vogelwerkgroepbijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan.
Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert misschien anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijeenkomst bijwonen?
in Wijkcentrum Kersenboogerd,  Brederodegracht 1, Hoorn van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. 

De zaal is open vanaf 19:45 uur.
Consumpties € 1,40.

Tijdens de vogelwerkgroepavond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. De vogelwerkgroepavonden zijn niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers; ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de vwg-avond.

De verslagen van de laatste bijeenkomsten kunt u hier bekijken:
september 2021
oktober 2021
november 2021

Inventarisatie project Suyderbraeck
Het plan is om iedere maand de Suyderbraeck te inventariseren op broedende dan wel anderszins aanwezige vogels. Wil je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de vogelwerkgroep.

Slaapplaatstellingen – PTT-telling
Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op Meeuwen, Kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de wergroepcoördinator.
Op het kaartje dat te vinden is onder de link http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10 kunt u zien welke telgebieden nog vacant zijn.

Op de volgende datums zijn werkgroepavonden gepland:
– donderdag 9 december
Aanmelding bij de coördinator is verplicht, het maximum aantal deelnemers is 15.


Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien!
Alle waarnemingen kun je doorsturen aan Jan-Pieter de Krijger, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Coördinator van de werkgroep is: Douwe Greydanus T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl

Weidevogelbescherming
Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou, droogte en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.

In polder De Mijzen wordt al diverse jaren een witte Grutto waargenomen. In deze link vind je meer informatie

Najaarstrek
Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.

IJsvogelwerkgroep West-Friesland
Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee is een groep leden van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. De inmiddels 21 leden tellende groep kent een wijde verspreiding in West-Friesland. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels.
Mochten jullie een IJsvogel zien geeft dit dan door!

Oeverzwaluw
Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staan er prachtige zwaluwwanden in de waterberging bij Twisk en in het Drachterveld. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie. Al eerder spraken wij met SBB over de inrichting van de net aangelegde waterberging bij de Lutjebroeker Weel. Wijzend op het succes van de zwaluwwand bij Twisk hebben we SBB nogmaals om soortgelijke activiteit verzocht bij De Weelen.

Uit het laatste Hoornblad

Er komt weer wat leven in de brouwerij zullen wij maar zeggen.

Ook rees de vraag kunnen wij weer bijeen komen in het Wijkcentrum en willen de leden dat nu nog wel na een lange rust periode ? Daar werd positief op gereageerd.

Vogelkijkdag

Zaterdag 7 augustus is de kijkdag geweest zie verslag elders in het blad.

Huiszwaluwen 2021

Het is een droevig jaar geworden met een behoorlijke terug loop van bezette nesten. De oorzaak is op dit moment nog gissen en zullen ook zien hoe het landelijk is uitgepakt zelf heb ik er een zwaar hoofd in voor dit jaar.

Vogel projecten zijn ook gewoon door gegaan en een ieder heeft zijn of haar steentje bij gedragen om tot een overzicht te komen voor de instanties waaronder SOVON.

Het broedseizoen voor Koolmezen was ook niet helemaal zoals gehoopt.
In bepaalde kasten zijn mezen op eieren dood gevonden tijdens het broeden.                          
Is het te koud geweest en konden ze niet voldoende voedsel vinden tijdens het broedproces. Helaas te laat om deze dan door te sturen naar het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) te Utrecht voor onderzoek naar de oorzaak.

Excursies

Nu meer mag en kan kunnen wij wel weer denken aan een vogel excursie. Heeft u tips voor bepaalde jaargetijden dan verneem ik dat graag.
13 november Vogel excursie de Putten zie elders in het blad.

Euro Birdwatsch 2021
Op 2 en 3 oktober staan de trektelposten weer op scherp. Ook bij vuurtoren ‘de Ven’ wordt op zaterdag geteld van af het ochtend gloren (6:45) tot (in) de middag.                  
Lijkt het u ook om eens te kijken hoe dat in zijn werk gaat dan kan ik u inlichten hoe het in zijn werk gaat.

Vogelwerkgroep bijeenkomsten worden gehouden op donderdag 14 oktober,11 november en 9 december, zet het alvast in uw agenda.          
De bijeenkomsten worden gehouden in wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 Hoorn. Zaal is open om 19:45 uur aanvang 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur.

Voor deelname aan de werkgroep is aanmelding vooraf bij de coördinator verplicht, T: 0614734554, E: d.greydanus@quicknet.nl. Het maximumaantal deelnemers is 15.

Hopelijk dat het wij deze bovenstaande regel kunnen schrappen als het licht op groen gaat.

Voor meer informatie houdt de site en mailing goed in de gaten.