Vogelwerkgroep

Algemene informatie

Binnenbijeenkomsten
De vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt.
De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt
Nieuwsgierig geworden, je bent van harte welkom.
Over het bezoek aan de vogelwerkgroepbijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan.
Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert misschien anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijeenkomst bijwonen?
in Wijkcentrum Kersenboogerd,  Brederodegracht 1, Hoorn van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. 

De zaal is open vanaf 19:45 uur.
Consumpties € 1,30.

Tijdens de vogelwerkgroepavond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. De vogelwerkgroepavonden zijn niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers; ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de vwg-avond.

Inventarisatie project Suyderbraeck
Het plan is om iedere maand de Suyderbraeck te inventariseren op broedende dan wel anderszins aanwezige vogels. Wil je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de vogelwerkgroep.

Slaapplaatstellingen – PTT-telling
Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op Meeuwen, Kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de wergroepcoördinator.
Op het kaartje dat te vinden is onder de link http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10 kunt u zien welke telgebieden nog vacant zijn.

Op de volgende datums zijn werkgroepavonden gepland:
– donderdag 9 september
– donderdag 14 oktober
– donderdag 11 november
Aanmelding bij de coördinator is verplicht, het maximum aantal deelnemers is 15.


Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien!
Alle waarnemingen kun je doorsturen aan Jan-Pieter de Krijger, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Coördinator van de werkgroep is: Douwe Greydanus T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl

Weidevogelbescherming
Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou, droogte en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.

In polder De Mijzen wordt al diverse jaren een witte Grutto waargenomen. In deze link vind je meer informatie

Najaarstrek
Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.

IJsvogelwerkgroep West-Friesland
Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee is een groep leden van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. De inmiddels 21 leden tellende groep kent een wijde verspreiding in West-Friesland. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels.
Mochten jullie een IJsvogel zien geeft dit dan door!

Oeverzwaluw
Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staan er prachtige zwaluwwanden in de waterberging bij Twisk en in het Drachterveld. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie. Al eerder spraken wij met SBB over de inrichting van de net aangelegde waterberging bij de Lutjebroeker Weel. Wijzend op het succes van de zwaluwwand bij Twisk hebben we SBB nogmaals om soortgelijke activiteit verzocht bij De Weelen.

Uit het laatste Hoornblad

Tot op heden zijn alle excursies afgelast. Gelukkig gloort er weer hoop om het een en ander te kunnen ondernemen. Als de versoepelingen doorgaan hebben wij kans dat wij na de zomer (vakantie) de binnenbijeenkomsten weer kunnen opstarten.  

Vogelkijkdag

Op zaterdag 7 augustus wil Landschap Noord-Holland samen met onze vogelwerkgroep vanaf 10:00 uur deze vogelkijkdag organiseren. Het zou mooi zijn dat wij dan weer met elkaar een mooie dag kunnen hebben bij de waterberging van Twisk. Dus houdt alle publiciteit goed in de gaten.

Huiszwaluwen

Velen van jullie hebben vast al ontdekt dat de zwaluwen weer terug zijn en de tellers staan op scherp. De Huiszwaluw trof heel andere weersomstandigheden aan dan vorig jaar. Er was een lange tijd van regen en kou, wat wel als voordeel had dat er natte bouwgrond voor hun nest voorradig was maar een tekort aan insecten kan lastig zijn. Laten wij hopen dat het goed komt. Voor Hoogwoud zoeken wij nog een teller. Woon je daar of in de omgeving en lijkt het je leuk, neem dan contact op met de coördinator. Ook kun je meehelpen om de aantallen van deze snelle vrolijk kwetterende insectenjagers door de geven want wij weten vaak niet of er achter jouw huis of dat van de buren ook nesten zitten. Geef ze maar door aan de VWG-coördinator die het met de plaatselijke teller opneemt.
Als je door wat voor omstandigheden dan ook niet kan tellen meld het A.U.B. bij de coördinator zodat uw gebied door een invaller geteld kan worden. Helaas gebeurde dat vorig jaar achteraf en bleek dat er niet geteld was en dat is verschrikkelijk jammer. Vandaar deze nadrukkelijke oproep.

Nieuwe vierseizoen vogelatlas


Er is een oproep gedaan om te starten met het veldwerk voor de nieuwe SVN Vogelatlas NH 2030. Alle vogelwerkgroepen werden gevraagd om hier aan deel te nemen. Ons werkgebied beslaat 140 km hokken. Iedereen kan een bijdrage leveren. Als je tellingen verricht voor SOVON dan worden die ook opgenomen in de atlas. Als je denkt: ik wil ook een kilometerhok in mijn woonomgeving tellen dan zou dat erg fijn zijn. Ook losse waarnemingen zijn van harte welkom.
VWG IVN Waterland neemt de Kilometerhokken 1946 en 1947 voor hun rekening in overeenstemming met Wetslandswachter van de Zeevang, Ben Pronk. Voor vragen: neem contact op met mij.

Zomervakantie

Van af mijn bureaustoel wens ik u allen een prettige vakantie toe en geniet vooral van al het moois uw pad kruist.

Bijeenkomsten                                                                                                        

Donderdag 9 september staat de eerste binnen bijeenkomst gepland. Noteer ook alvast donderdag 14 oktober en 11 november in uw agenda.                                                  
 De bijeenkomsten worden gehouden in wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 Hoorn. Zaal is open om 19:45 uur aanvang 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur.
Voor deelname aan de werkgroep is aanmelding vooraf bij de coördinator verplicht, T: 0614734554, E: d.greydanus@quicknet.nl. Het maximumaantal deelnemers is 15. Zonder aanmelding geen toegang.
Hopelijk dat het wij deze bovenstaande regel kunnen schrappen als het licht op groen gaat.
Voor meer informatie houdt de site en mailing goed in de gaten.

Douwe Greydanus