Vogelwerkgroep

Algemene informatie

Binnenbijeenkomsten
De vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt.
De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt
Nieuwsgierig geworden, je bent van harte welkom.
Over het bezoek aan de vogelwerkgroepbijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan.
Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert misschien anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijeenkomst bijwonen?
in Wijkcentrum Kersenboogerd,  Brederodegracht 1, Hoorn van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. 

Er zijn in verband met Covid 10 maatregelen geen bijeenkomsten gepland

De zaal is open vanaf 19:45 uur.
Consumpties € 1,30.

Tijdens de vogelwerkgroepavond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. De vogelwerkgroepavonden zijn niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers; ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de vwg-avond.

Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien!
Alle waarnemingen kun je doorsturen aan Jan-Pieter de Krijger, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Coördinator van de werkgroep is: Douwe Greydanus T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl

Inventarisatie project Suyderbraeck
Het plan is om iedere maand de Suyderbraeck te inventariseren op broedende dan wel anderszins aanwezige vogels. Wil je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de vogelwerkgroep.

Slaapplaatstellingen – PTT-telling
Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op Meeuwen, Kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de wergroepcoördinator.
Op het kaartje dat te vinden is onder de link http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10 kunt u zien welke telgebieden nog vacant zijn.

Weidevogelbescherming
Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou, droogte en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.

Najaarstrek
Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.

IJsvogelwerkgroep West-Friesland
Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee is een groep leden van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. De inmiddels 21 leden tellende groep kent een wijde verspreiding in West-Friesland. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels.
Mochten jullie een IJsvogel zien geeft dit dan door!

Oeverzwaluw
Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staan er prachtige zwaluwwanden in de waterberging bij Twisk en in het Drachterveld. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie. Al eerder spraken wij met SBB over de inrichting van de net aangelegde waterberging bij de Lutjebroeker Weel. Wijzend op het succes van de zwaluwwand bij Twisk hebben we SBB nogmaals om soortgelijke activiteit verzocht bij De Weelen.

Uit het laatste Hoornblad

Al een jaar lang konden wij geen excursies organiseren, hoe spijtig ook; de reden is je bekend.

Maar wij denken als het weer mogelijk wordt het veertje dan weer op te pakken. Wel dien je je als deelnemer altijd op te geven vanwege de planning en je wordt op de hoogte gehouden of het wel of niet doorgaat.

Door verschillende leden worden de tellingen die op het programma staan uitgevoerd alleen of met z’n tweeën in het veld.

IJsvogels

Na jaren van de zachte winters sloeg dit jaar koning winter hard toe. Ondanks inspanning van vele IJsvogelfanaten die een bijt hakten en wakken openhielden vielen er slachtoffers. Helaas kun je niet overal zijn en het vergde wel inspanning om meerdere malen per dag de wakken open te houden. Gelukkig werkten de gemalen van HHNK in het voordeel en hielden een groot stuk open  Dat gold ook bij de hoog- en laag watersloten waar dan ere ook regelmatig een werd gespot met vis. Mij werd gevraagd waar plekken waren om te fotograferen maar daar worden in het belang van de IJsvogel geen mededelingen over gedaan. Heb je, nu de temperatuur lekker oploopt ze nog gezien, geef het even aan mij door zodat we kunnen inventariseren en met goede moed het nieuwe seizoen ingaan.

Steltlopers

Houtsnippen hadden het ook erg zwaar tijdens de vorst periode. Bij de Bonte Piet te Midwoud was het een drukte van belang om deze vogels goed te eten te geven. De grond was bevroren of besneeuwd, wat betekent dat ze niet bij hun voedsel, de regenwormen kunnen komen.  Dat geldt ook voor de Grutto.

De eerste Tureluurs, Scholeksters en Grutto’s zijn in ons werkgebied neergestreken wat betekent dat het voorjaar eraan komt.

Let goed op poot- of halsringen om die door te geven aan de instantie waar deze geregistreerd staan. U krijgt dan zijn / haar levenscyclus toegezonden.

Er zijn voorlopig geen binnenbijeenkomsten

Voor meer informatie: houd de site en mailing goed in de gaten.

Douwe Greydanus