Vogelwerkgroep

Tuinvogeltelling 2024
De tuinvogeltelling wordt dit jaar gehouden op 26, 27 en 28 januari.
Doet u mee?!
Kijk dan voor meer informatie op de KNNV Hoorn site via deze link: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling.

Maandelijkse bijeenkomsten
De Vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt. De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt. Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom!

Over het bezoek aan de Vogelwerkgroep-bijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan. Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert misschien anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijeenkomst bijwonen?
De bijeenkomsten worden gehouden in Wijkcentrum Kersenboogerd,  Brederodegracht 1, Hoorn van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. De zaal is open vanaf 19:45 uur.
Consumpties zijn € 1,60.

Tijdens de Vogelwerkgroep-avond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. De Vogelwerkgroep-avonden zijn er niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers, ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de VWG-avond.

Coördinator van de Vogelwerkgroep: Douwe Greydanus, 06 1473 4554, d.greydanus@quicknet.nl.

De verslagen van de laatste bijeenkomsten van de VWG KNNV Hoorn kunt u hier bekijken:

2024
januari 2024
februari 2024
maart 2024
april 20242023
februari 2023
maart 2023
april 2023
september 2023
oktober 2023
november 2023
december 2023
2022
februari 2022
maart 2022
april 2022
september 2022
oktober 2022
december 2022

Inventarisatie project Suyderbraeck
Het plan is om iedere maand de Suyderbraeck te inventariseren op broedende dan wel anderszins aanwezige vogels. Wil je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de Vogelwerkgroep, Douwe Greydanus, 06 1473 4554, d.greydanus@quicknet.nl.

Slaapplaatstellingen – PTT-telling
Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op Meeuwen, Kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de Vogelwerkgroepcoördinator Douwe Greydanus.
Op het kaartje dat te vinden is onder de link https://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10 kunt u zien welke telgebieden nog vacant zijn.

In de zomermaanden zijn er geen binnen-bijeenkomsten.

Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien! Alle waarnemingen kun je per mail doorsturen naar Jan-Pieter de Krijger: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl.

Weidevogelbescherming
Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou, droogte en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.
In polder De Mijzen wordt al diverse jaren een witte Grutto waargenomen. In deze link vind je meer informatie

Najaarstrek
Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.

IJsvogelwerkgroep West-Friesland
Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee was een groep van 21 vrijwilligers van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. Al u eventueel ondersteuning nodig heeft voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels of lijkt het u leuk om mee te werken neem contact op met de coördinator van de VWG, Douwe Greydanus, 06 1473 4554, d.greydanus@quicknet.nl.

Oeverzwaluw
Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staan er prachtige zwaluwwanden in de waterberging bij Twisk en in het Drachterveld. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie.

Begin maart wordt de wand in Drachterveld weer onderhouden door de gaten te reinigingen en te opvullen. Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen. U kunt zich opgeven bij Douwe Greydanus, 06 1473 4554, d.greydanus@quicknet.nl.

Buiten bijeenkomsten
In mei en juni op de tweede donderdag van de maand gaan wij als vogelwerkgroep er op uit.

Agenda
Zaterdag 18 mei 2024 is de nationale Vogelweek waar wij aan deel nemen van 10:00 tot ongeveer 12:30 uur, afhankelijk van de bezoekers. Deelnemers kunnen zich opgeven via Vogelbescherming Nederland. Leden van de VWG die mee willen helpen met een telescoop: geef u bij de VWG coördinator op.

Vogelwerkgroep binnen-bijeenkomst
Vanwege de zomer zijn er geen binnen-bijeenkomsten, in september gaan we weer van start.

Douwe Greydanus, coördinator VWG: 06 1473 4554, d.greydanus@quicknet.nl.