Vogelwerkgroep

Algemene informatie

Binnenbijeenkomsten
De vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt.
De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt
Nieuwsgierig geworden, je bent van harte welkom.
Over het bezoek aan de vogelwerkgroepbijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan.
Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert misschien anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijeenkomst bijwonen?
De bijeenkomsten worden gehouden in Wijkcentrum Kersenboogerd,  Brederodegracht 1, Hoorn van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. 

De zaal is open vanaf 19:45 uur.
Consumpties € 1,40.

Tijdens de vogelwerkgroepavond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. De vogelwerkgroepavonden zijn niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers; ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de vwg-avond.

De verslagen van de laatste bijeenkomsten kunt u hier bekijken:
september 2021
oktober 2021
november 2021
februari 2022
maart 2022
april 2022

Inventarisatie project Suyderbraeck
Het plan is om iedere maand de Suyderbraeck te inventariseren op broedende dan wel anderszins aanwezige vogels. Wil je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de vogelwerkgroep.

Slaapplaatstellingen – PTT-telling
Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op Meeuwen, Kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de wergroepcoördinator.
Op het kaartje dat te vinden is onder de link http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10 kunt u zien welke telgebieden nog vacant zijn.

In de zomermaanden zijn er geen binnenbijeenkomsten


Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien!
Alle waarnemingen kun je doorsturen aan Jan-Pieter de Krijger, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Coördinator van de werkgroep is: Douwe Greydanus T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl

Weidevogelbescherming
Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou, droogte en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.

In polder De Mijzen wordt al diverse jaren een witte Grutto waargenomen. In deze link vind je meer informatie

Najaarstrek
Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.

IJsvogelwerkgroep West-Friesland
Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee is een groep leden van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. De inmiddels 21 leden tellende groep kent een wijde verspreiding in West-Friesland. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels.
Mochten jullie een IJsvogel zien geeft dit dan door!

Oeverzwaluw
Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staan er prachtige zwaluwwanden in de waterberging bij Twisk en in het Drachterveld. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie. Al eerder spraken wij met SBB over de inrichting van de net aangelegde waterberging bij de Lutjebroeker Weel. Wijzend op het succes van de zwaluwwand bij Twisk hebben we SBB nogmaals om soortgelijke activiteit verzocht bij De Weelen.

Uit het laatste Hoornblad

Zaterdag 7 mei vogelkijkdag WB Twisk.

Op deze zaterdag hebben wij een prachtige dag gehad met veel bezoekers zowel uit eigen gelederen als passanten. Helaas kond de boswachter die gepland stond niet komen maar wij konden wel over de informatie aanhanger beschikken en een vrijwilliger heeft deze ingericht en bemand.

Er werden 52 soorten vogels vast gesteld, minder dan wij gewend zijn. Door de wisselende aantallen belangstellenden zijn wij om 15:45 uur gestopt. Op 6 augustus houden wij de tweede vogelkijkdag met LNH ook weer van 10.00 uur tot het vat leeg is, u komt toch ook ?

Donderdag avond 12 mei zijn wij met drie auto’s naar Den Oever en Vatrop Wieringen gereden daar over heeft Ilse Schouten een mooi verslag van gemaakt zie elders in het blad.

Zaterdag 14 mei Nationale Vogelweek 2022 VBN. Zie het verslag elders in het blad. Vogelwerkgroep binnen-bijeenkomsten.
Deze worden gehouden op donderdag 8 september,13 oktober en 10 november, zet het alvast in uw agenda. De bijeenkomsten worden gehouden in wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 Hoorn. Zaal is open om 19:45 uur aanvang 20:00 uur tot 22:00 uur