verslag VWG november 2021

Verslag VWG avond 11 november 2021.

 1. Opening en Ingekomen Stukken.

Douwe opent de avond en heet iedereen welkom.

Van 3 personen een afmelding ontvangen.

De ingekomen stukken heeft Douwe weer rond gestuurd naar de leden.

 • Komende zondag is de Zeevangtelling. Verzamelen bij het schooltje van Dik Trom.
 • Dinsdag 23 november is de algemene vergadering van de Vereniging SVN in dorpshuis de Kern in Castricum. Douwe vraagt of er leden van de VWG hier naar toe gaan. Het gaat over de voortgang van het Vogelonderzoek voor de nieuwe NH vogelatlas.
 • De Landelijke Sovondag te Ede is op 27november.
 • De excursie naar de Putten gaat niet door, te weinig aanmeldingen.
 • Slaapplaats telling.

Ganzen en Zwanentelling is 20 november. Starttijd 07.10 uur. Tellen kan van 12 t/m 28 november.

Telling van de Grote Zilverreiger is 11 december. Starttijd 15.30 uur. Tellen kan van 3 t/m 19 december.

Ben telde in de Zeevang 37 Grote zilverreigers en 160 Aalscholvers.

Douwe telde 58 grote zilverreigers in Aartswoud (Rest Inn).

Fred telde 43 Grote zilverreigers in de Weelen en 235 Aalscholvers bij de Klokkeweel in Hoogkarspel.

Ad telde 82 Eksters bij de Paus in Lutjebroek.

400 Kauwen zijn geteld in het Willem Wiese park.

 Er is nog geen slaapplaats ontdekt van de Halsbandparkieten.

 • Wat ter tafel komt.
 • Welk gebied gaan we als VWG bezoeken in de maand april en mei? Ideeën aan Douwe door geven zodat het in het Hoornblad van februari vermeld staat.
 • Excursies voor volgend jaar plannen.
 • Ad hoopt weer op een Soortendag bv. In oktober 2022.
 • Idee om in het voorjaar naar het landje van Geyssel te gaan.
 • Freek Musman is onlangs overleden. Er wordt even aandacht aan gegeven. Freek heeft tijdens de trek periode van de vogels heel wat jaren bij de Neck en bij het Monument gezeten. Alle soorten en aantallen had hij genoteerd.
 • Soortbespreking: Boomleeuwerik.

Op 29 oktober vloog bij Ad een Boomleeuwerik over.

De Boomleeuwerik heeft een kop met korte kuif en opvallende lichte wenkbrauwstreep. Opvallende korte staart. Aan basis handvleugel opvallend, uniek zwart-wit vlekje. Geen verschil tussen mannetje en vrouwtje. Heeft een melodieuzere zang als Veldleeuwerik.

De broedgebieden zijn te vinden op de hogere zandgronden zoals de Utrechtse Heuvelrug, Sallandse Heuvelrug, Veluwe en Oost- en Zuid-Nederland en de duingebieden. In Nederland gaat het goed met de Boomleeuwerik dit in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland.

De Boomleeuwerik eet voornamelijk insecten maar ook diverse mix aan vegetatief voedsel(zaadjes en blaadjes) in de winter. Jongen worden gevoed met insecten voornamelijk rupsen, maar ook kevers, vliegen en spinnen. Foerageert alleen maar op de grond.

De Boomleeuwerik is een korte afstandstrekker, vaak ook overdag in kleine losse groepjes of enkelingen. Overwinteren hier ook. Half of eind februari zingen de eerst boomleeuweriken op de broedplaatsen. Net als Oost- Europa trekken ze weg naar Zuid- Europa: Zuid- Frankrijk, Spanje, Italië en de Balkan. Najaarstrek van eind september tot in december. Voorjaarstrek van februari tot in april. De Boomleeuwerik is een Europese vogel. Die wij zien in ons gebied komen uit het oosten, Zuid-Zweden en Baltische Staten en wat uit Polen en uit het oosten van Duitsland.

 • Vaststellen nieuwe soort.

Voor december staat de Krakeend als nieuwe soort.

 • Bijzondere waarnemingen.

Ben: 2 weken terug kwamen er tussen Schardam en Edam grote groepen Koperwieken over de dijk aanvliegen om in het land te foerageren. 1 Dodaar bij Schardam en 1 bij de Hulk buitendijks.

Resi: 2 weken terug een Zwartkop in de tuin.

Tineke: 16 okt. 1 Keep in de tuin en 7 nov. 1 Vuurgoudhaantje in de tuin.

Ad: 27 okt. 1 Boomleeuwerik en 20> Veldleeuweriken Lutjebroek, 4 nov. 6 Kleine zwanen Lutjebroek, 5 nov. 1 IJsgors Lutjebroek en 8 nov. Eerste 2 Goudhaantjes in 2021 Hoogkarspel.

 • Sluiting.

Douwe bedankt iedereen en sluit de avond af.