verslag VWG oktober 2021

Verslag VWG-avond 14 0ktober 2021.

Agenda:

  1. Opening en Ingekomen stukken.

Douwe opent de avond en heet eenieder welkom, we mogen weer.

Een nieuw gezicht bij de VWG-avond en stelt zich voor. Dick Schermer woont sinds 4 jaar in Enkhuizen en is zijn hele leven al een vogelliefhebber. Nu hij met pensioen is wil hij serieuzer bezig zijn met vogels kijken. Hij heeft Douwe en Johan eens ontmoet en werd door hen uitgenodigd om een VWG-avond bij te wonen.

Ingekomen stukken zijn rondgestuurd as. zondag is de Zeevang telling.

  • Slaapplaats telling.

23 Oktober is de telling van de Aalscholver en de Grote zilverreiger.

Douwe gaat bij Abbekerk en Aartswoud kijken en Ad en Fred bij de Lutjebroeker Weel. Liefst ook bij het Naviduct kijken. Nu zie je nog zo hier en daar kleine groepjes van de Grote zilverreiger later in het jaar zie je grotere groepen. Kijken waar en wie er slapen. Ad had een slaapplaats van een grote groep Eksters. En komen we ook ergens een slaapplaats van de Halsbandparkiet tegen?

  • Nieuw Vogelonderzoek SVN.

SVN heeft de regie op zich genomen en Kees Scharringa is coördinator van Atlas NH 2030.

Het idee was om in 2019 te beginnen maar door corona is het uitgesteld. Op 5 juli heeft Douwe een mail rond gestuurd aan de VWG leden. Dit gaat over de Start SVN Vogelatlas Noord Holland 2030. Hierin staat uitgebreide informatie over hoe het in zijn werk gaat.

Ook de broedcodes moeten weer worden genoteerd wat weer extra werk geeft. Het zou laagdrempelig zijn.

2 Weken geleden is in Hoorn een jonge Kraanvogel gezien en gefotografeerd maar stond niet op Waarneming.

  • Zeevang telling september.

Douwe laat een overzicht van de telling in september zien. Mooi was het aantal van 51 Lepelaars. Het ging Ben om het aantal Smienten in de Zeevang er zaten ongeveer 14.500,

Wulpen 128, Kieviten 632 en Goudplevier 5509.

Bij Sovon worden het hele jaar door de watervogels geteld.

  • Wat ter tafel komt.

Begin oktober was het trektellen bij vuurtoren de Ven.

Het aantal nesten van de Huiszwaluw is minder dan voorgaande jaren. Door het weer in het voorjaar kwam het broeden wat laat op gang.

In West-Friesland zijn 5 broedgevallen van de IJsvogel bekend.

  • Fotoserie van Spreeuwen.

Marjan van der Braak stond afgelopen zomer op een camping in Putten. Daar heeft zij een serie foto’s gemaakt van een Spreeuwenpaar die een nest hadden in een dode berkenstam. Het was een oud nest van de Zwarte specht. We zien hoe de ouders de 2 jonge Spreeuwen van voedsel voorzien en de poepzakjes mee naar buiten nemen. Een mooie serie.

  • Soortbespreking Holenduif.

Holenduiven zijn standvogels en zwervers, die vooral in de winter in groepen naar voedsel zoeken. De Holenduif heeft jaarlijks 2 of 3 soms 4 legsels met meestal 2 eieren. Om te broeden maken ze ook gebruik van oude nesten van de Zwarte specht en in Konijnenholen. Aantal broedparen bedroeg 45.000 tot 55.000 in 2013 – 2015. Geschat maximumaantal overwinteraars 100.000 tot 200.000 in 2013 – 2015. De aantallen Holenduiven herstellen zich de laatste decennia in flink tempo. In 1980 was een diepte punt voor de Holenduif 2019 laat een stijgende lijn zien. Veel Holenduiven zijn standvogels. Ze hebben een lang broedseizoen en zingen midden in de winter. Het geluid lijkt veel op dat van een Ransuil. Ze trekken samen op met de Houtduiven. In de V.S. komen geen Holenduiven en Houtduiven voor wel de Bosduif en de Rotsduif, bij ons bekend als de Stadsduif.

In de tijd dat Michel op zijn werk was vroeg een collega wat voor vogels daar zaten. Het bleken jonge Holenduiven te zijn. Holenduiven komen ook veel voor in steden.

  • Nieuwe soort voor november.

Nieuwe soort voor november is de Boomleeuwerik.

Volgens Ad is het een soort van deze periode.

  • Bijzondere waarnemingen.

Ad: 28 sept. In de Lutjebroeker Weel een Cettizanger en de eerste 20 Kolganzen. Gister vanuit huis gezien een Bonte kraai. Trek van Koperwieken en Veldleeuweriken.

Dik: op Texel de Zwarte ibis gezien.

Tineke: 4 okt. 150 Smienten bij het Drachterveld 1 week later waren er 540. 10 okt. Een paartje Sperwer spelend en buitelend in de lucht. 25 Koperwieken en 6 Zanglijster in de tuin aan de bessen te snoepen.

Douwe: in de kom bij de Greenery zaten Smienten.

Ko: al 2 jaar een paartje Grauwe vliegenvangers  met jongen in de tuin.

Resi: Vroeger zag je in Amsterdam genoeg Bonte kraaien.

Johan: bij voormalig zwembad in Enkhuizen heeft een paartje Boomvalken gebroed. Gekraagde roodstaart met jongen gezien. Op Schiermonnikoog de Amerikaanse zee-eend gezien.

  1. Sluiting.

Douwe bedankt iedereen en sluit de avond af.